Ana sayfa > Blog > İçerik
Hat parçaları
- Nov 15, 2018 -

Enerji nakil hatlarında traversler, yalıtkanlar, teller ve iletkenleri sabitlemek için kullanılan her türlü metal konektöre hat eklemesi denir. Çok çeşitli hat bağlantı parçaları vardır. Kullanımlarına göre aşağıdaki tiplere ayrılabilir:

(1) İletkenleri yalıtkan ve kule direklerine bağlamak için kullanılan donatılara bağlantı donatı adı verilir. Güvenilir bağlantı, esnek rotasyon, yüksek mekanik dayanım, iyi korozyon direnci ve uygun yapı ve bakım gerektirir. Bağlantı parçaları arasında gergi kelepçesi, soket klemensi, bilye gözü, klemens, U köstek vb. Bulunur.

(2) Kırık uçları bağlamak için kullanılan bağlantı parçaları, bağlantı parçaları olarak adlandırılır. Belirli çalışma gerilimine, güvenilir çalışma temas yüzeyine, yeterli mekanik mukavemete vb. Dayanmak için gereklidir.

(3) Bağlantı ve gerginlik için kullanılan tertibatlara kama kıskaçları, UT kıskaçları, sepet vidaları, vb.